not found

Profesjonalne zarządzanie majątkiem kojarzy się polskim przedsiębiorcom, głównie z powiększaniem kapitału, ilością posiadanych dóbr, kolejnymi inwestycjami, etc. Wiele firm uruchamiających swoją działalność w latach ’90-tych i późniejszych, zakładanych było w najprostszych postaciach, z reguły jako jednoosobowe działalności gospodarcze czy spółki cywilne. Co więcej duża część tych biznesów przetrwała do dzisiaj w niezmienionej formie. Ogromna ilość biznesów osiągnęła naprawdę duże rozmiary m.in. posiadają swoje oddziały, zwiększyła się liczba pracowników, urosły zarówno przychody, zyski, a w konsekwencji znacząco zwiększyła się wartość firmy i to zarówno ta bilansowa jak i rynkowa. Przez bardzo długi czas, zdecydowana większość działań skoncentrowana była na powiększaniu majątku, zarówno firmowego jak i prywatnego. Poważne i profesjonalne podejście do tematu związanego z zarządzaniem majątkiem, powinno również zakładać również jego skuteczną ochronę. Ochronę, rozumianą jako przemyślany i kilkupoziomowy plan długoterminowego korzystania z benefitów finansowych firmy prowadzonej przez i dla kolejnych pokoleń (spadkobierców).

Oferta firmy

Wideo

not found