not found

Jesteśmy zaufaną spółką bazującą na kilkunastoletnim doświadczeniu w windykacji należności oraz zarządzaniu wierzytelnościami naszych klientów.

Jesteśmy najbardziej cenioną firmą w zachodniej Polsce, co potwierdzają opinie naszych klientów.

Normy etyczne

Każda osoba korzystająca z naszej pomocy zawsze dostrzega całkowite przestrzeganie norm etycznych przez pracowników. Skupiamy się na tym, aby otrzymali Państwo pełną zapłatę – zawsze w ustalonym terminie. Każdy z nas zobowiązuje się do przestrzegania siedmiu zasad, dzięki czemu mogą być Państwo spokojni o dalszą współpracę z klientami przekazanymi do obsługi przez naszą firmę.

Pracując jako syndycy masy upadłości mamy także doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz wdrażamy w nich programy naprawcze, przygotowujemy firmy do postępowań likwidacyjnych i upadłościowych i przeprowadzamy je aby nikt z zarządu tych przedsiębiorstw, a tym bardziej wspólników, czy akcjonariuszy nie ponosił odpowiedzialności cywilnej i karnej za ewentualne zaniechania podjęcia prawem wymaganych czynności.

not found