Reklamacje i możliwość odstąpienia

Polityka reklamacji i informacji o możliwości odstąpienia od umowy dla portalu internetowego pkbwielkopolska.pl:

 

    1.  Reklamacje

 

1.1. W przypadku reklamacji dotyczących usług świadczonych przez portal internetowy pkbwielkopolska.pl, użytkownik może zgłosić swoje uwagi poprzez formularz kontaktowy lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: a.krukowska@pkbwielkopolska.pl

1.2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dokładny opis problemu oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.

1.3. Portal internetowy pkbwielkopolska.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

1.4. W przypadku uznania reklamacji, portal internetowy pkbwielkopolska.pl dokona zwrotu środków w ciągu 14 dni od daty uzgodnienia z użytkownikiem sposobu zwrotu środków.

 

    1. Odstąpienie od umowy

 

2.1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, użytkownik może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2.2. Do odstąpienia od umowy użytkownik może skorzystać poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: a.krukowska@pkbwielkopolska.pl zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.4. W przypadku odstąpienia od umowy, portal internetowy pkbwielkopolska.pl dokona zwrotu środków w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o 

 odstąpieniu od umowy.

 

  1. Pakiety promocyjne

 

3.1. Portal internetowy pkbwielkopolska.pl oferuje przedsiębiorcom możliwość wykupienia dodatkowych pakietów promocyjnych do wizytówki swojej firmy.

3.2. Pakiety promocyjne są ważne przez okres 30 dni lub 365 dni, w zależności od wyboru przedsiębiorcy.

3.3. Po upływie okresu ważności pakietu promocyjnego, przedsiębiorca ma możliwość przedłużenia go o kolejny okres.

3.4. Portal internetowy pkbwielkopolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników w ramach wykupionych pakietów promocyjnych.

 

    1. Postanowienia końcowe

 

4.1. Polityka reklamacji i informacja o możliwości odstąpienia od umowy dla portalu internetowego pkbwielkopolska.pl:

4.2. Portal internetowy pkbwielkopolska.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki reklamacji i informacji o możliwości odstąpienia od umowy w każdym czasie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej pkbwielkopolska.pl.

4.3. Wszelkie spory wynikłe z umowy pomiędzy użytkownikiem a portalem internetowym pkbwielkopolska.pl rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby portalu internetowego pkbwielkopolska.pl.

4.4. Polityka reklamacji i informacja o możliwości odstąpienia od umowy dla portalu internetowego pkbwielkopolska.pl jest ważna od dnia 04.05.2023 r